Sammen om en grønnere fremtid

NWG om bærekraft

Sosialt ansvar og integritets­politikk

I NWG har vi en klar forventning om at alle behandler hverandre med respekt og opptrer i tråd med selskapets verdier og FNs verdenserklæring om menneskerettighetene.

Vi vil oppnå dette ved å:

  • Sørge for like muligheter uavhengig av alder, ekteskapelig status, kjønn, seksuell legning, livssyn, nasjonalitet eller etnisitet og oppmuntre til mangfold.
  • Opprettholde høy forretningsføring og være etisk bevisst i vårt daglige arbeid for å sikre NWGs integritet.
  • Respektere lokale lover og regler uansett hvor vi jobber.
  • Identifisere og forstå potensiale til hvordan det sosiale og kulturelle kan påvirkes av vårt arbeid.
  • Lede vår virksomhet på en hederlig måte og markedsføre fri konkurranse i forhold til leverandører.
  • Motstå all form for korrupsjon.

I NWG har vi policier og etiske retningslinjer for å sikre at kvalitet, HMS og ytre miljø ivaretas og forvaltes på best mulig måte av både ansatte og samarbeidspartnere.

w

Kontakt oss

North Well Gefro
Harestadveien 77,
4072 Randaberg

Tlf:
(+47) 51 71 88 00
E-post:
firmapost@nwg.no

ÅPENHETSLOVEN

NWG er omfattet av Åpenhetsloven som trådde i kraft 1. juli 2022 og har utført samsvarsvurdering på FNs menneskerettigheter.

Vi har kartlagt risikoer for at brudd på menneskerettighetene kan forekomme, både internt i NWG og eksternt i våre verdikjede. Vi er opptatt av å avdekke fare for at vår drift kan ha en potensiell negativ effekt på mennesker og/eller sårbare grupper og har etablert prosedyre for håndtering og korrigering dersom brudd skulle forekomme. Vi har utarbeidet en redegjørelse for samsvarsvurderingen av FNs menneskerettigheter.

 Redegjørelsen publisert 30.06.2024 kan du lese her.

K

Lurer du på noe?

Kontakt North Well Gefro for en hyggelig prat om ditt prosjekt

Vi holder til i nye lokaler på Harestadvika Industriområde i Randaberg. Stor anleggskapasitet, avansert teknologi, førsteklasses maskinpark og moderne installasjoner på konstruksjons- og produksjonssiden ivaretar alle våre funksjoner som en dyktig og pålitelig totalleverandør.