Null skade på personell, miljø og materiell

HMSK

Null-filosofi i forhold til skader og ulykker.

NWG er ISO-sertifisert iht. ISO 9001:2015 (kvalitet), ISO 14001:2015 (ytre miljø) og ISO 3834-2 (sveis), og jobber iht. ISO 45001:2018 (arbeidsmiljø). NWG er i tillegg registrert i Magnet JQS.

KVALITET

NWG forplikter seg til å oppfylle krav i relevante standarder, lover og myndighetskrav, samt yil kontinuerlig forbedring av kvalitetssystemet.

NWG skal være et åpent selskap hvor det skal foregå utveksling av kompetanse, ideer og erfaringer i organisasjonen, for å sikre den beste kvaliteten på våre produkter og tjenester.

NWG skal strekke seg til det ytterste for å oppfylle kundens krav, behov, forventinger og ønsker. Vi vil arbeide for å skape et kvalitetsforbedringsmiljø som skal sikre konkurransekraft for både NWG og våre kunder og dermed legge grunnlag for videreutvikling av produkter, prosesser og markedsmuligheter. Vi skal være en foretrukket samarbeidspartner med høy faglig kompetanse og god forretningsetikk.

Våre krav til kvalitet gjelder for alle ansatte og for våre leverandører. Våre ansatte skal være ambassadører for NWGs verdier og lederprinsipper.

HMS

NWG har en «nullfilosofi» i forhold til skader og ulykker. Vi i NWG mener oppriktig at alle ulykker kan forhindres. Dette oppnås gjennom et gjennom synlig lederengasjement, gjennomføring av systematiske internkontroll tiltak, risikoevalueringer og tiltak for kontinuerlig å identifisere og redusere helsefarer og miljørisiko.

Helse, Miljø og Sikkerhet skal være et integrert element i all planlegging og gjennomføring av våre aktiviteter, og vi forplikter oss til å møte aktuelle lovbestemte krav.

Trygghet og engasjement blant våre medarbeidere er et vesentlig moment i vår bedriftsfilosofi. NWG skal være en bedrift hvor de ansatte trives og har et godt og åpent arbeidsmiljø, som fremmer utveksling av ideer, kompetanse og erfaringer.

w

Kontakt oss

North Well Gefro
Harestadveien 77,
4072 Randaberg

Tlf:
(+47) 51 71 88 00
E-post:
firmapost@nwg.no

Sertifikater

NS-EN ISO
3834-2:2021

NS-EN ISO
9001:2015

NS-EN ISO
14001:2015

YTRE MILJØ

NWG har en «nullfilosofi» i forhold til miljøskader og ulykker. Vi forplikter oss til kontinuerlig å forbedre vårt miljøsystem og forebygge forurensing.

Vi tilstreber å begrense negativ påvirkning på det ytre miljø fra våre aktiviteter og vi skal forbedre vår miljøkompetanse slik at vi kan påvirke våre  leverandører og kunder gjennom vårt engasjement i miljøspørsmål.

Vi forplikter oss i tillegg å tilfredsstille aktuelle lovbestemte krav og kundekrav.

K

Lurer du på noe?

Kontakt North Well Gefro for en hyggelig prat om ditt prosjekt

Vi holder til i nye lokaler på Harestadvika Industriområde i Randaberg. Stor anleggskapasitet, avansert teknologi, førsteklasses maskinpark og moderne installasjoner på konstruksjons- og produksjonssiden ivaretar alle våre funksjoner som en dyktig og pålitelig totalleverandør.