Null skade på personell, miljø og materiell

HMSK

Null-filosofi i forhold til skader og ulykker.

NWG er ISO-sertifisert iht. ISO 9001:2015ISO 3834-2ISO 14001:2015 og jobber i henhold til ISO 45001:2018. NWG er registrert i Magnet JQS.

KVALITET

NWG forplikter seg til å oppfylle krav i relevante standarder, lover og myndighetskrav samt kontinuerlig forbedre vårt kvalitetssystem.

Vi skal fremstå som et åpent selskap, og det skal foregå en utveksling av kompetanse, ideer og erfaringer i organisasjonen. Vi skal sammen arbeide aktivt for å ivareta og utvikle et positivt arbeidsmiljø.

Vi skal strekke oss til det ytterste for å oppfylle kundens krav, behov, forventinger og ønsker. Bedriften vil arbeide for å skape et kvalitetsforbedringsmiljø som skal sikre konkurransekraft for både NWG og våre kunder og dermed legge grunnlag for videreutvikling av produkter, prosesser og markedsmuligheter. Vi skal være en foretrukket samarbeidspartner med høy faglig kompetanse og god forretningsetikk.

Våre krav til kvalitet gjelder for alle ansatte og for våre leverandører, og våre ansatte skal være ambassadører for NWGs verdier og lederprinsipper.

HMS

Vi har en «nullfilosofi» i forhold til skader og ulykker. Vi i NWG mener oppriktig at alle ulykker kan forhindres. Dette oppnås ved hjelp av et gjennom synlig lederengasjement, gjennomføring av systematiske internkontroll tiltak, risikoevalueringer og tiltak for kontinuerlig å identifisere og redusere helsefarer og miljørisiko.

Helse, Miljø og Sikkerhet skal være et integrert element i all planlegging og gjennomføring av våre aktiviteter, og vi forplikter oss til å møte aktuelle, lovbestemte krav.

Trygghet og engasjement blant våre medarbeidere vil være et vesentlig moment i vår bedriftsfilosofi. NWG skal være en bedrift hvor de ansatte trives og har et godt og åpent arbeidsmiljø, som fremmer utveksling av ideer, kompetanse og erfaringer.

w

Kontakt oss

North Well Gefro
Harestadveien 77,
4072 Randaberg

Tlf:
(+47) 51 71 88 00
E-post:
firmapost@nwg.no

Sertifikater

NS-EN ISO
3834-2:2005

NS-EN ISO
9001:2015

NS-EN ISO
14001:2015

YTRE MILJØ

NWG har en «nullfilosofi» i forhold til miljøskader og ulykker. NWG forplikter seg til kontinuerlig å forbedre vårt miljøsystem og forebygge forurensing.

Vi forplikter oss også til å begrense negativ påvirkning på det ytre miljø fra våre aktiviteter.

Vi skal forbedre vår miljøkompetanse og påvirke våre kunder og leverandører gjennom vårt engasjement i miljøspørsmål.

Vi forplikter oss i tillegg å tilfredsstille aktuelle lovbestemte krav og andre krav som organisasjonen pålegger seg angående dens miljøaspekter.

SOSIALT ANSVAR OG INTEGRITETSPOLITIKK

Vi forventer at alle behandler hverandre med respekt og opptrer i tråd med selskapets verdier.

Vi vil oppnå dette ved å:

  • Opprettholde høy forretningsføring og være etisk bevisst i vår daglige arbeid for å sikre NWGs integritet.
  • Oppfylle relevante krav i FNs Verdenserklæringen om menneskerettighetene og respektere lokale lover og regler uansett hvor vi jobber.
  • Sørge for like muligheter uavhengig av alder, ekteskapelig status, kjønn, seksuell legning, livssyn, nasjonalitet eller etnisitet og oppmuntre til mangfold.
  • Identifisere og forstå potensiale til hvordan det sosiale og kulturelle har innvirkning på vårt arbeid.
  • Lede vår virksomhet på en hederlig måte og markedsføre fri konkurranse i forhold til leverandører.
  • Motstå all form for korrupsjon.
K

Lurer du på noe?

Kontakt North Well Gefro for en hyggelig prat om ditt prosjekt

Vi holder til i nye lokaler på Harestadvika Industriområde i Randaberg. Stor anleggskapasitet, avansert teknologi, førsteklasses maskinpark og moderne installasjoner på konstruksjons- og produksjonssiden ivaretar alle våre funksjoner som en dyktig og pålitelig totalleverandør.