Logistikk & Fasiliteter

Våre tjenester / Logistikk & Fasiliteter

Maksimal utnyttelse av ressursene

Logistikk handler om tjenestekvalitet, service og maksimal utnyttelse av ressursene. NWG setter alt inn på å få gjort mest mulig raskest mulig, for derved å redusere den interne og eksterne ledetiden. Slik kan vi imøtekomme kundens behov for en rask og sikker leveranse.

Våre høye krav til en riktig og effektiv tidsutnyttelse gjør seg gjeldende fra den første kundekontakten, gjennom hele transport- og monterings-prosessen, fram til det ferdige produktet foreligger. Vi har effektive systemer som vinner tid i vekslingene mellom de ulike arbeidsoperasjonene hvor vi finner flyten mellom de ulike leddene i kjeden og sørger for den nødvendige oppfølgingen på sertifiserings- og dokumentasjonssiden. Vi har etablert et integrert og forenklet system som akselererer vareflyten i bedriften og sørger for god progresjon, kvalitet og fleksibilitet gjennom hele prosessen. Vi leverer til avtalt tid og sted med rett kvalitet.

NWG tilstreber alltid en fortløpende kommunikasjon, presis informasjon og kvalitativ dokumentasjon i alle ledd og faser av oppdraget.

North Well Gefro moderne og praktiske fasiliteter.

Vi har plassen og utstyret!

NWG ligger ved innseilingen til Stavanger, 1 km fra Nordsjøen. Her disponerer vi en dypvannskai med total lengde på 320 meter. Kaien ligger i en ISPS godkjent havn, noe som sikrer både skip og havneanlegg.

NWGs produksjonslokaler og logistikkområder er på totalt 4400 kvadratmeter, fordelt på maskineringsverksted, sveiseverksted,  innebygget inspeksjons- og logistikkområde, kontorfasiliteter, og administrasjon. Vi disponerer også et 2000 kvadratmeter stort utendørsområde for lagring og håndtering av utstyr.

Send en henvendelse

Melding, spørsmål, kommentar?

w

Kontakt oss

North Well Gefro
Harestadveien 77,
4072 Randaberg

Tlf:
(+47) 51 71 88 00
E-post:
firmapost@nwg.no

K

Lurer du på noe?

Kontakt North Well Gefro for en hyggelig prat om ditt prosjekt

Vi holder til i nye lokaler på Harestadvika Industriområde i Randaberg. Stor anleggskapasitet, avansert teknologi, førsteklasses maskinpark og moderne installasjoner på konstruksjons- og produksjonssiden ivaretar alle våre funksjoner som en dyktig og pålitelig totalleverandør.